TESTAUS

Voima-, nopeus- ja liikkuvuustestit sekä analyysit

HALUATKO TIETÄÄ REHELLISESTI OMAN TASOSI VOIMAHARJOITTELUSSA TAI PAINONNOSTOSSA?

Parhaan kuvan omasta kunnosta saadaan testaamalla kaikki fyysisten voimaominaisuuksien kulmakivet yhdellä kertaa. Tunnistamalla omat heikkoudet saadaan järkeä harjoitteluun sekä opitaan tunnistamaan omia toimintapoja entistä paremmin. Mikäli haluat rehellisesti tietää, missä mennään tämä testaus on sinulle.

Testeissä saat tietää mm. seuraavat asiat:

  • Rasvaprosentin ja FFMI (Fat free mass index)
  • Teoreettinen maksimilihasmassa
  • Voimatasot perusliikemalleissa
  • potentiaaliset voimatasot teoreettisella lihasmassalla laskettuna
  • Lihastasapainot vartalossa
  • Heikkoudet ja vahvuudet liikkuvuudessa
  • Nostotekniikoiden syväanalyysi (heikot lihakset ja kompensaatiot)
  • Painonnostoliikkeiden nopeuskäyrän
  • Voima-nopeus ja nopeus/kimmoisuus suhteen

Halautko nähdä miltä testien analyysi näyttää? Lataa testipaketin esimerkkianalyysi alta

KK-VALMENNUS TESTIPAKETTI ESIMERKKI

KK-Valmennus testauspaketti: Voiman, nopeuden, liikkuvuuden ja nostotekniikan testaus
New
testaus + analyysi
KK-Valmennuksen testipaketti. Sisältää liikkuvuuden, voimatasojen sekä nopeuden testauksen tärkeimmissä liikemalleissa ja liikesuunnissa. Lisäksi paketti sisältää myös nostotekniikoiden analysoinnin, joko voimaharjoittelun perusliikkeistä tai painonnostoliikkeistä. Antaa kokonaisvaltaisen kuvan urheilullisuudesta sekä urheilijan heikkouksista. Kesto testaus noin 2x60min + keskustelut. Ennen testejä suosittelen pitämään 2 lepopäivää kovasta harjoittelusta.
Price150€

Voimatasojen ja kehonkoostumuksen testaus

Voimaa tarvitaan jossakin muodossa kaikissa urheilulajeissa. Maksimivoima on tärkeä pohjaominaisuus nopeusvoimalle ja sitä kautta myös nopeudelle. Kyky tuottaa voimaa nopeasti on ratkaiseva tekijä myös kaatumisten ja niistä aiheutuvien loukkaantumisen estämisessä.


Voimatasojen testaamisen avulla voidaan tarkastaa kehon voimatuottoa eri liikemalleissa. Tyypillisesti urheilijoita kiinnostaa erityisesti horisontaalinen ja vertikaalinen työntävän liikkeen voimantuotto, mutta myös ylävartalon voimantuotolla on monissa lajeissa iso merkitys.

Voimatasojen puolierot saattavat altistaa loukkaantumisille, mutta sitä voidaan korjata oikeanlaisella harjoittelulla. Tietämys eri liikemallien voimantuotosta on erityisen tärkeää harjoittelun suunnittelun kannalta, jotta vartalon heikot kohdaat saadaan poistettua ja tätä kautta suorituskykyä lisättyä entisestään.

Voimatasojen testaus
New
Testaus + analyysi
Maksimivoimatasojen testaus perusliikemalleissa. Antaa hyvän kuvan kehon absoluuttisesta ja suhteellisista voimatasoista sekä vartalon puolieroista. Sisältää analyysin sekä suositukset harjoittelua varten. kesto 1h + 15min keskustelu
Price75€
Nopeuden testaus
New
Testaus + analyysi
Nopeuden testaus alaraajoissa. Voima-nopeus suhteen selvittäminen. Kimmoisuuden arviointi. Analyysi ja jatkosuositukset Antaa laajan kuvan alavartalon nopeudesta, kimmoisuudesta ja voima-nopeus suhteesta. Kesto 1h + 15min keskustelu
Price75€

Nopeuden testaus

Nopeus on fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueista kenties aliarvostetuin.

Nopeustestit sisältävät yleisesti lähinnä vain hyppyjä, mutta kiihtyvyysanturin kanssa tehdyt nopeusanalyysit perusvoimaliikkeistä kertovat vielä tarkemmin eri nivelkulmien heikot kohdat sekä myös tekniikassa olevat virheet. Urheilijan voima-nopeus suhteen tietäminen auttaa oikean intensiteettialueen löytämisessä sekä painopisteiden valinnassa harjoittelulle.

Kaikkiin testeihin kuuluu aina myös suosituksen tuleville harjoituskausilleLiikkuvuuden testaus

Liikkuvuus on ominaisuus, joka on enemmän tai vähemmän muiden fyysisen toimintakyvyn osatekijöiden perusta. Niin lihasvoima, kestävyys, nopeus kuin taitokin edellyttävät riittävän määrän nivelten liikelaajuutta. Liikkuvuudella on myös hyvin suuri merkitys ryhdille, mahdollisille virheasennoille sekä loukkaantumisherkkyydelle. Liikkuvuuden testaaminen on tärkeää, jotta tiedetään valita harjoitteet, joilla ei entisestään korosteta ryhti, asentovirheitä vaan avataan liikelaajuuksia

Liikkuvuuden testaus
New
Liikkuvuuden testaus + analyysi
Liikelaajuuksien testaus tärkeimmissä liikemalleissa. Puolierojen testaus sekä analyysi ja jatkosuositukset Antaa hyvän kuvan liikkuvuuden tasosta sekä liikerajoitteista. Sisältää myös ohjeet liikkuvuuden kehittämiseksi. kesto n.30min + 15min keskustelu
Price50€
  • HUOM!

Testeihin osallistuminen on täysin urheilijan omalla vastuulla. Mikäli et kestä rehellistä palautetta omista voima/nopeus/liikkuvuus tasoista tämä ei ole sinun juttusi. Testit saattavat paljastaa väärin treenaamisesta aiheutuneita ongelmia ja heikkouksia eikä niiden kuuleminen välttämättä paranna mielialaasi. Mikäli kuitenkin haluat kehittää itseäsi rehellisen palautteen avulla niin ota yhteyttä.

Oletko kiinnostunut painonnostovalmennuksesta?

Ota yhteyttä ja varaa aikasi asiantuntevaan valmennukseen

FYSIIKKAVALMENNUS JA VOIMAOHJELMAT
YKSITYISHENKILÖILLE

Voimavalmennus

ASKEL KOHTI OSAAVAA VALMENNUSTA

kalle@kk-valmennus.fi

Tutustu valmentajaan